DISCLAIMER

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website www.uwtuigenzadelmaker.nl van Tuig- en zadelmaker Spuijbroek. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij ik informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Ik streef er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat ik persoonlijke informatie via internet verzamel. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, hoe vaak pagina’s worden bezocht en hoe lang een bezoeker op de site blijft middels Google analytics. De resultaten worden uitsluitend in statistieken verwerkt en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Tuig- en zadelmaker Spuijbroek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Tuig- en zadelmaker Spuijbroek of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Tuig- en zadelmaker Spuijbroek.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Tuig- en zadelmaker Spuijbroek.